Sơ đồ hoạt động công ty

Sơ đồ hoạt động công ty

Chú thích:
- Quanhệ điều hành trực tiếp, chỉ đạo nghiệp vụ:
   
- Quan hệ kiểm tra giám sát:
   
- Quan hệ phối hợp hoạt động:
   

Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư Thủ Đô

SSI
Forval
DeoCa
BOT
AlStorm
ApaxEnglish
chayanlac
Colasrail
DI
ES
Gohnson
janssen
ManpowerGroup
Microsoft
LienVietPostBank
Shiseido
Shunshing
TLS
Truongthinhphat
VCLI
VHG
Air Liquide
GP Bank
VP Bank