Hỗ trợ

Hỗ trợ

Cẩm nang Phòng cháy, Chữa cháy

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ LỰC LƯỢNG PCCC   CĂN CỨ PHÁP LÝ: Chương IV của Luật PCCC (Được sửa đổi, bổ sung tại Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC – Sau đây gọi chung là Luật PCCC); Chương IV của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP; Các điều 43, 44 của Nghị định số 167/2013/NĐ-CP; Điều 15, 16 của Thông tư số 66/2014/TT-BCA. KHÁI NIỆM Điều 43 Luật PCCC quy định: “Lực lượng...

Thông tư 66/2014/TT-BCA: QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 79/2014/NĐ-CP NGÀY 31/7/2014 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY VÀ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY Thông tư 66/2014/TT-BCA: QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 79/2014/NĐ-CP NGÀY 31/7/2014 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY VÀ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

BỘ CÔNG AN ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 66/2014/TT-BCA Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2014 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 79/2014/NĐ-CP NGÀY 31/7/2014 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY VÀ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU...

Mẫu hồ sơ PCCC Cơ sở Mẫu hồ sơ PCCC Cơ sở

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——-***——- HỒ SƠ QUẢN LÝ CÔNG TÁC PCCC    TÊN CƠ SỞ      : CÔNG TY …    ĐỊA ĐIỂM        : Phòng …, Tòa nhà Capital Tower,                                  Số 109 phố Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, quận Hoàn                                Kiếm, thành...

Một số biểu mẫu cần thiết Một số biểu mẫu cần thiết

Biểu mẫu hoạt động vận hành – Tòa nhà Capital Tower Nhằm đảm bảo phục vụ Khách hàng một cách thuận tiện, cũng như tạo điều kiện cho các nhà thầu của Khách thuê thực hiện công việc trong quá trình thi công, cải tạo nội thất, hoạt động vận hành… BQL Tòa nhà cung cấp đầy đủ các nội dung chi tiết liên quan khi có yêu cầu. Dưới đây là một số biểu mẫu phổ biến được sử dụng hàng...